Projektová příprava

Námi nabízené služby v oblasti projektové přípravy zahrnují všechny důležité fáze: prvotní konzultace, zpracování ideové studie, dotační poradenství včetně zpracování žádosti o dotaci, vypracování projektové dokumentace v nejrůznějších stupních dle požadavků stavebního úřadu. To vše je k dispozici pro Vaše projekty/záměry v oblasti volnočasových ploch a areálů.

Máte-li zájem o tyto produkty nebo o více informací, prosím kontaktujte nás.

 

* foto v úvodu stránky: Way to Nature, s.r.o.